Diensten Tekenbureau TCS


Wij kunnen de volgende zaken voor u behartigen:

- Ontwerptekeningen
- Werktekeningen 2D (Cad) - 3D (Cad/Revit) - BIM (Revit)
- Prefabtekeningen met materiaalstaten
- Sparingopgave
- Tunneltekeningen en programmering
- Sanitairaanzichten
- Leidingschema's
 • - Leidingberekeningen voor:
    1. waterleiding
    2. gasleiding
    3. riolering
    4. hwa (muv uv-systemen)
- Materiaalstaten voor bijv. calculaties
- Opname bestaande installaties tbv verwerking op
  tekening bijvoorbeeld voor legionella-beheersing en revisie
- Opstellen risicoanalyse en beheersplan legionella-beheersing   non-prioritaire installaties